TV& VIDEO

nguy cơ tiềm ẩn

Nguy cơ tiềm ẩn từ các cổng kết nối mở

Nguy cơ tiềm ẩn từ các cổng kết nối mở

VTV.vn - Các tin tặc có thể lợi dụng các cổng "kết nối mở" trên ứng dụng để đánh cắp thông tin cá nhân như địa chỉ liên lạc, kho dữ liệu ảnh, các thông tin bảo mật.