TV& VIDEO

nguy hiểm đến tính mạng

Người lớn đi ngược chiều: Gương xấu cho trẻ em làm theo

Người lớn đi ngược chiều: Gương xấu cho trẻ em làm theo

VTV.vn - Tình huống đi ngược chiều của người lớn trong video clip ở trên đang nêu gương xấu cho các em nhỏ làm theo, khiến cho tình trạng này ngày càng phổ biến.