TV& VIDEO

Nguyễn Chí Dũng

"Vướng mắc đầu tư công do luật mới, thực hiện còn lúng túng"

"Vướng mắc đầu tư công do luật mới, thực hiện còn lúng túng"

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, vướng mắc trong đầu tư công do luật có nhiều nội dung mới nên việc thực hiện thực tế còn lúng túng và chưa phù hợp.