TV& VIDEO

Nguyễn Kim

Đại gia bán lẻ ngoại đổ bộ, hàng Việt đi về đâu?

Đại gia bán lẻ ngoại đổ bộ, hàng Việt đi về đâu?

VTV.vn - Việc các đại gia bán lẻ nước ngoài gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam ngày một nhiều trong thời gian qua, đã và đang là dấu hỏi lớn về tương lai của hàng hóa nội địa.