TV& VIDEO

Nguyễn Ngân

BTV Nguyễn Ngân: "Những chuyến đi tác nghiệp giúp tôi thêm bản lĩnh"

BTV Nguyễn Ngân: "Những chuyến đi tác nghiệp giúp tôi thêm bản lĩnh"

VTV.vn - Nói về các chuyến đi tác nghiệp từ ngày làm việc tại Ban Thời sự, Nguyễn Ngân chia sẻ dù có khó khăn, áp lực nhưng chị vẫn muốn được đi tiếp.