TV& VIDEO

nguyên phụ liệu

Giải quyết bài toán nguyên phụ liệu cho ngành da giày Việt Nam

Giải quyết bài toán nguyên phụ liệu cho ngành da giày Việt Nam

VTV.vn - Thiếu đồng bộ trong cung ứng nguyên phụ liệu đang là nút thắt của ngành da giày, khiến GTGT toàn ngành chưa tương xứng với năng lực sản xuất của các doanh nghiệp.