TV& VIDEO

Nguyễn Quang Long

Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành

Rộn ràng, ấm áp đêm xẩm Xuân 16 của Xẩm Hà Thành

VTV.vn - Xẩm Xuân 16 là đêm diễn đầu tiên theo định kỳ 2 tháng một lần như dự kiến của chuỗi chương trình Tinh hoa nhạc Việt.