TV& VIDEO

Nguyễn Quốc Tuấn

Xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015

Xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005 - 2010, 2010 - 2015

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.