TV& VIDEO

nguyên tắc

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên họp thứ 29, sáng 15/7, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh.