TV& VIDEO

Nguyễn Thị Thành

Tước danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017

Tước danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017

VTV.vn - Danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 của Nguyễn Thị Thành vừa bị thu hồi do vi phạm thể lệ, tiêu chí của cuộc thi.