TV& VIDEO

nguyên tiêu

Ngày thơ Việt Nam 2014: Chủ đề biển đảo xuyên suốt các sân thơ

Ngày thơ Việt Nam 2014: Chủ đề biển đảo xuyên suốt các sân thơ

Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến ngày Rằm Nguyên tiêu (Rằm tháng 1), người yêu thơ trên cả nước lại cùng nhau tụ họp tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội với những hoạt động ý nghĩa trong Ngày thơ Việt Nam.