TV& VIDEO

Nguyễn Văn Bình

Thống đốc NHNN sẽ giải trình trước Quốc hội về nợ xấu

Thống đốc NHNN sẽ giải trình trước Quốc hội về nợ xấu

Quyết định này vừa được cơ quan thường trực của Quốc hội đưa ra sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu và kiến nghị của cử tri cả nước mới đây trước vấn đề tỷ lệ nợ xấu gia tăng.