TV& VIDEO

Nguyễn Văn Quyết

VIDEO: Những diễn biến chính trong trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Jordan

VIDEO: Những diễn biến chính trong trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Jordan

VTV.vn - ĐT Việt Nam và ĐT Jordan đã có trận hoà 0-0 với nhiều cơ hội rõ ràng đã không thể cụ thể hoá thành bàn thắng.