TV& VIDEO

nguyên vật liệu

Thêm hai ngôi chùa được xây dựng tại Trường Sa

Thêm hai ngôi chùa được xây dựng tại Trường Sa

 Hai ngôi chùa mới được khởi công xây dựng trong ngày 22 và 23/4 tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.