TV& VIDEO

Nguyễn Xuân Cường

2017 – Năm thiên tai đột biến

2017 – Năm thiên tai đột biến

VTV.vn - Năm 2017, chỉ riêng các cơn bão đã lên tới con số 16, chưa kể hoàn lưu của bão khi đổ bộ vào đất liền gây ra lũ lụt. Thiệt hại do thiên tai năm 2017 là hơn 60.000 tỷ đồng.