phòng chống thiên tai và sạt l

Phát triển nông nghiệp bền vững, phòng chống thiên tai và sạt lở ở ĐBSCL

Phát triển nông nghiệp bền vững, phòng chống thiên tai và sạt lở ở ĐBSCL

VTV.vn - Ngày 26/9, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường sẽ chủ trì phiên họp “Nông nghiệp bền vững, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai và sạt lở”.