TV& VIDEO

Nhà 8B Lê Trực

Sẽ hoàn thành cưỡng chế giai đoạn 1 nhà 8B Lê Trực trong tháng 10

Sẽ hoàn thành cưỡng chế giai đoạn 1 nhà 8B Lê Trực trong tháng 10

VTV.vn - Ngày 28/10, TP Hà Nội sẽ đưa các thiết bị chuyên dụng vào cắt toàn bộ tầng 19 để hoàn thành giai đoạn 1 việc cưỡng chế tòa nhà 8B Lê Trực.