TV& VIDEO

Nhà báo nữ

Nhà báo nữ với trách nhiệm xã hội

Nhà báo nữ với trách nhiệm xã hội

VTV.vn - Cả nước hiện có khoảng 18.000 nhà báo, 1/3 trong số này là nữ giới, họ đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có từ tài chính, liêm chính tới an toàn...