TV& VIDEO

Nhà báo Phan Ngọc Tiến

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: "Roger Federer là huyền thoại sống của quần vợt mọi thời đại"

Nhà báo Phan Ngọc Tiến: "Roger Federer là huyền thoại sống của quần vợt mọi thời đại"

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV lắng nghe những chia sẻ, phân tích chuyên môn của Nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Thể Thao VTV về huyền thoại sống của quần vợt thế giới Federer.