Nhà biệt thự

Giải quyết biệt thự cổ Hà Nội: Còn nhiều bất cập

Giải quyết biệt thự cổ Hà Nội: Còn nhiều bất cập

VTV.vn - Hiện nay, bài toán về giải quyết biệt thự cổ đang được đặt ra cho các nhà quản lý: bảo tồn hay dỡ bỏ để xây dựng lại, kinh phí thực hiện ở đâu?