TV& VIDEO

nhà bỏ hoang

Nhà bỏ hoang tác động tiêu cực tới kinh tế Hàn Quốc

Nhà bỏ hoang tác động tiêu cực tới kinh tế Hàn Quốc

VTV.vn - Những ngôi nhà không người ở đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế Hàn Quốc.