nhà cung cấp dịch vụ

Tiềm năng phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Tiềm năng phát triển kinh tế số ở Việt Nam

VTV.vn - Với sự bùng nổ của Internet, Việt Nam được đánh giá là nước có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế số nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển.