TV& VIDEO

nhà đầu tư ngoại

Vốn FDI vào bất động sản tiếp tục tăng mạnh

Vốn FDI vào bất động sản tiếp tục tăng mạnh

VTV.vn - 77 triệu USD vốn ngoại tiếp tục đổ vào bất động sản Việt Nam chỉ trong tháng 1 vừa qua.