nhà đầu tư

Quảng Nam: Nhiều bất cập trong quản lý đất đai

Quảng Nam: Nhiều bất cập trong quản lý đất đai

VTV.vn- Hàng loạt vấn đề phức tạp về quản lý đất đai đang được chính quyền các cấp ở Quảng Nam xử lý kiên quyết các vi phạm; nhằm đảm bảo an ninh trật tự và nguồn ngân sách.