nhà đầu tư

Việt Nam coi trọng các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam coi trọng các nhà đầu tư Nhật Bản

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive