TV& VIDEO

nhà giàn

Nhà giàn - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông

Nhà giàn - Những cột mốc chủ quyền trên Biển Đông

Tháng 7/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước ta đã ra Chỉ thị thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học – Dịch vụ (Nhà giàn DK1) thuộc sự quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. Từ đó đến nay, nhà giàn DK1 luôn là niềm tự hào của Việt Nam.