TV& VIDEO

nhà giàu

Trung Quốc: Các công ty tìm cách đẩy tiền ra nước ngoài

Trung Quốc: Các công ty tìm cách đẩy tiền ra nước ngoài

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt khiến các công ty nước này lo sợ và tìm cách đẩy tiền ra nước nước ngoài.