TV& VIDEO

nhà hàng nổi

Khánh Hòa chưa xử lý triệt để bè nổi mất an toàn

Khánh Hòa chưa xử lý triệt để bè nổi mất an toàn

VTV.vn - Việc xử lý nhà hàng bè nổi tại tỉnh Khánh Hòa đã kéo dài hơn một năm qua nhưng chưa mang lại kết quả khả quan.