TV& VIDEO

Nhà hát Chèo Việt Nam

Các nhà hát bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả

Các nhà hát bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả

VTV.vn - Các đoàn nghệ thuật như Nhà hát Kịch Việt Nam hay Nhà hát Múa rối Thăng Long đã bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả.