Nhà hát Chèo Việt Nam

Các nhà hát bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả

Các nhà hát bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả

VTV.vn - Các đoàn nghệ thuật như Nhà hát Kịch Việt Nam hay Nhà hát Múa rối Thăng Long đã bắt đầu thay đổi để thu hút khán giả.