TV& VIDEO

Nhà Hát Lớn

Khai trương tour du lịch tham quan Nhà hát lớn Hà Nội

Khai trương tour du lịch tham quan Nhà hát lớn Hà Nội

VTV.vn - Hôm nay, lần đầu tiên Nhà hát lớn từ một nơi chuyên dành để biểu diễn nghệ thuật đã trở thành một điểm tham quan du lịch cho người dân và du khách.