Nhà hát Tuổi trẻ

Nhà hát Tuổi Trẻ - một nhà hát năng động

Nhà hát Tuổi Trẻ - một nhà hát năng động

VTV.vn - 40 năm hoạt động, Nhà hát Tuổi trẻ khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghệ thuật sân khấu hàng đầu trong cả nước.