TV& VIDEO

Nhà hát Tuổi trẻ

Nghệ sĩ Việt kiều và dự án quảng bá âm nhạc dân tộc

Nghệ sĩ Việt kiều và dự án quảng bá âm nhạc dân tộc

VTV.vn - Với mong muốn bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc Việt Nam, nghệ sĩ Việt kiều Vanessa Vân Ánh đã thành lập quỹ Music Bridge (Nhịp cầu âm nhạc).