TV& VIDEO

nhà hoạt động

Lao động nhập cư bị ngược đãi trở thành nhà hoạt động đấu tranh vì công lý

Lao động nhập cư bị ngược đãi trở thành nhà hoạt động đấu tranh vì công lý

VTV.vn - Eni Lestari, một lao động nhập cư tới từ Indonesia quyết định trở thành nhà hoạt động đấu tranh cho công lý, dành cuộc đời mình giúp đỡ những lao động nhập cư khác.