nhà khoa học trẻ

Nhân tố mới trong đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nhân tố mới trong đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

VTV.vn - Một nhân tố mới của đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay là sự tham gia của những nhà khoa học trẻ, các nhà khoa học thuộc khối doanh nghiệp.