nhà kinh tế

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế để phát triển bền vững

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế để phát triển bền vững

VTV.vn - Sáng 18/1, Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018 với chủ đề "Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hòa nhập xã hội" đã khai mạc.