TV& VIDEO

nhà lưu trú

Mái ấm an yên cho người nhà bệnh nhân nghèo

Mái ấm an yên cho người nhà bệnh nhân nghèo

VTV.vn - Đó là công trình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân nghèo được Bệnh viện E xây dựng và vừa đưa vào sử dụng.