TV& VIDEO

Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Khắc phục nhanh sự cố tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Khắc phục nhanh sự cố tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan khắc phục kịp thời sự cố khiến Kiềm bị chảy ra ngoài Nhà máy Alumin Nhân Cơ và chảy vào suối Đăk Yao.