TV& VIDEO

nhà máy Ethanol

Hàng loạt nhà máy Ethanol dừng hoạt động do nợ đọng, phá sản

Hàng loạt nhà máy Ethanol dừng hoạt động do nợ đọng, phá sản

VTV.vn - Hiện 7 nhà máy sản xuất Ethanol - loại nguyên liệu chính để pha xăng sinh học - đang lâm vào tình cảnh nợ đọng, ngừng sản xuất hoặc phá sản.