TV& VIDEO

nhà máy giấy

Người dân muốn di dời khỏi nhà máy giấy Lee&Man

Người dân muốn di dời khỏi nhà máy giấy Lee&Man

VTV.vn - Chỉ mới hoạt động thử nghiệm nhưng nhà máy giấy Lee&Man phát ra mùi hôi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khoảng 60 hộ dân.