nhà máy giấy

Đánh giá tác động môi trường nhà máy giấy ở Quảng Ngãi

Đánh giá tác động môi trường nhà máy giấy ở Quảng Ngãi

VTV.vn - Vấn đề xử lý xả thải khi nhà máy nhà máy Bột - Giấy VNT19 (BÌnh Sơn, Quảng Ngãi), chính thức đi vào hoạt động vẫn còn nhiều bất an cho chính quyền và nhân dân địa phương.