TV& VIDEO

nhà máy nước sạch

Nhà máy nước sạch duy nhất ở huyện Khánh Sơn xuống cấp nghiêm trọng

Nhà máy nước sạch duy nhất ở huyện Khánh Sơn xuống cấp nghiêm trọng

VTV.vn - Nhà máy nước Tô Hạp - nhà máy nước sạch duy nhất ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - đang xuống cấp nghiêm trọng.