TV& VIDEO

nhà máy nước

Cần sớm vận hành Nhà máy nước ở huyện đảo Lý Sơn

Cần sớm vận hành Nhà máy nước ở huyện đảo Lý Sơn

VTV.vn - Đến nay đã 4 năm trôi qua từ khi thi công giai đoạn 1, Nhà máy nước Lý Sơn ở huyện đảo Lý Sơn vẫn chưa thể cung cấp nước sạch cho nhân dân trên đảo.