TV& VIDEO

nhà nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải sẽ chấp nhận giấy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải sẽ chấp nhận giấy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập khẩu

VTV.vn - Các nhà nhập khẩu chỉ cần xuất trình được loại giấy tờ này hợp pháp sẽ được Bộ Giao thông vận tải chấp nhận.