TV& VIDEO

nhà nhập khẩu

Trung Quốc siết chặt nhập khẩu rác thải từ nước ngoài

Trung Quốc siết chặt nhập khẩu rác thải từ nước ngoài

VTV.vn - Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với một số loại rác thải.