TV& VIDEO

Nhà nước Việt Nam

Cần dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động

Cần dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động

VTV.vn - Trong đợt điều chỉnh tỷ giá ngày 19/8, Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam đã lựa chọn việc dẫn dắt thị trường trước những dự liệu diễn biến đột xuất trên thị trường.