Nhà nước Việt Nam

Cần dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động

Cần dẫn dắt thị trường trong bối cảnh biến động

VTV.vn - Trong đợt điều chỉnh tỷ giá ngày 19/8, Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam đã lựa chọn việc dẫn dắt thị trường trước những dự liệu diễn biến đột xuất trên thị trường.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive