TV& VIDEO

nhà ở công vụ

Long An đầu tư hơn 800 phòng ở công vụ cho giáo viên

Long An đầu tư hơn 800 phòng ở công vụ cho giáo viên

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đã khẩn trương lập đề án xây dựng hơn 800 phòng ở công vụ cho giáo viên trên toàn tỉnh.