TV& VIDEO

nhà ống

Gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm ở Hà Nội

Gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm ở Hà Nội

VTV.vn - Hiện nay Hà Nội đang có gần 500 nghìn nhà ống thiếu lối thoát hiểm, mặt tiền thường bị bịt kín.