TV& VIDEO

Nhà quản lý

Nghị định về casino: Cần thận trọng hành lang pháp lý

Nghị định về casino: Cần thận trọng hành lang pháp lý

Nhiều chuyên gia đều có chung quan điểm, phải hết sức thận trọng khi quy định các điều khoản, hành lang pháp lý về kinh doanh casino.