nhà tài trợ

Chủ tịch nước gặp các nhà tài trợ APEC 2017

Chủ tịch nước gặp các nhà tài trợ APEC 2017

VTV.vn - APEC 2017 đã được tổ chức thành công toàn diện, cả về phương diện tổ chức và nội dung, góp phần nâng cao vị thế của nước chủ nhà Việt Nam.