TV& VIDEO

nhà tâm lý học

Thích và yêu - Đâu là ranh giới?

Thích và yêu - Đâu là ranh giới?

VTV.vn - Ranh giới giữa thích và yêu có thể không rõ nét và được mỗi người cảm nhận theo cách riêng. Vì thế, bạn có thể rất dễ nhầm lẫn và ngộ nhận tình cảm cá nhân.