TV& VIDEO

nhà thấp tầng

Tồn kho bất động sản giảm trong tháng 8

Tồn kho bất động sản giảm trong tháng 8

VTV.vn - Tính đến ngày 20/8/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản là khoảng hơn 60.000 tỷ đồng. Con số này giảm hơn 3.400 tỷ đồng so với tháng trước đó.