TV& VIDEO

Nhà thiên văn học

Phát hiện 7 hành tinh to bằng Trái Đất có thể có sự sống

Phát hiện 7 hành tinh to bằng Trái Đất có thể có sự sống

VTV.vn - Việc NASA phát hiện 7 hành tinh to bằng Trái Đất có thể có sự sống là bước tiến quan trọng đối với hiểu biết của nhân loại.