Nhà thờ Đức Bà Paris

Pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố

Pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố

VTV.vn - Trung tâm chỉ huy mới sẽ có chức năng điều phối các cơ quan an ninh và tình báo trong nước khi có các tình huống khẩn cấp xảy ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive