TV& VIDEO

Nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà sau hơn 100 năm hoạt động

Trùng tu nhà thờ Đức Bà sau hơn 100 năm hoạt động

VTV.vn - Nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM đã bắt đầu khởi công các hạng mục chuẩn bị cho công tác trùng tu dự kiến sẽ kéo dài trong 2 năm.